Schilders

Aanpassingsadvies loontrede schildersbranche

  Het is alweer 4 jaar geleden dat er een nieuwe functie- en loonstructuur is geïntroduceerd in de schilders branche. Inmiddels is er een nieuwe fase aangebroken. Zoals u weet zullen al uw werknemers uiterlijk in week 24 hun eerste functioneringsgesprek gehad moeten hebben. Voldoen uw medewerkers aan...

Afschaffing afwijkende sectorindeling uitzendbedrijven

Op 18 mei 2017 heeft demissionair minister Asscher een bijzondere wijziging doorgevoerd in de WFSV (Wet Financiering Sociale Verzekeringen) die er voor zorgt dat nieuwe uitzendbedrijven niet meer in een afwijkende sector terecht kunnen komen. De regeling is op 24 mei 2017 gepubliceerd in de Staatscourant...

Aanlevering PGGM periode 2017-05

Een groot deel van onze klanten heeft per e-mail een 2e herinnering gehad van PGGM dat de aanlevering over periode 2017-05 niet ontvangen is. CBBS heeft hier op voorhand contact over gehad met PGGM en aangegeven dat dit onjuist is. PGGM heeft dit ook bevestigd en...

Uitnodiging cursusdagen schilders CAO

In augustus is bekend geworden dat OnderhoudNL met de vakbond LBV een principe akkoord heeft gesloten voor een nieuwe driejarige cao. De ingangsdatum is gesteld op 1 oktober 2016. Omdat deze nieuwe cao diverse grote wijzigingen heeft ondergaan ten opzichte van de vorige cao heeft CBBS...

Korte toelichting principe akkoord CAO Schilders

Nu bekend is geworden dat er een nieuwe CAO komt voor de schilders- en onderhoudsbedrijven, willen we graag een korte samenvatting geven van de belangrijkste highlights.   De CAO zal een looptijd hebben van 3 jaar, te weten van 1 oktober 2016 t/m 30 september 2019. In week...

Nieuwe schilders CAO gaat door!

De schilders en onderhoudsbedrijven hebben een nieuwe cao. De afgelopen twee weken hebben zowel werknemers als werkgevers het, tussen OnderhoudNL en vakbond LBV, bereikte principeakkoord tijdens achterbanraadplegingen en voorlichtingsbijeenkomsten kunnen beoordelen. "De stemresultaten waren zeer overtuigend voor deze vernieuwde cao, ondanks dat de FNV anders...

Bijeenkomsten rond afschaffing vakantiefonds en HR Dashboard

Afgelopen maand hebben wij enkele honderden bedrijven persoonlijk ontmoet tijdens een van de bijeenkomsten over de afschaffing van het vakantiefonds en tijdens de workshops waarin we ons HR Dashboard demonstreerden. Ik heb van deze bijeenkomsten en workshops een kort verslag gemaakt. Eind april 2016 bereikte ons...

Beroepencode zij-instromer schilders bekend

Afgelopen week hebben wij van PGGM een beroepencode ontvangen die gebruikt kan worden voor de aanlevering van zogenoemde zij-instromers (zie voor de definitie van zij-instromers ons vorige nieuwsbericht). Voor klanten van het CBBS is dit beroepencode 613 geworden. Bij het aanmaken of wijzigen van stamkaarten kan deze...

Update afschaffing vakantiefonds

Afgelopen weken hebben wij samen met OnderhoudNL meerdere informatiebijeenkomsten door het land en een webinar georganiseerd. Hier zijn veel vragen uit ontstaan en een enorme behoefte aan informatie voor werkgevers en werknemers....