Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Loonkostenvoordeel (LKV) 2018

Zoals eerder aangegeven in ons artikel van december 2016, wordt per 1 januari 2018 het huidige systeem van premiekortingsregelingen aangepast door de Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) in een LoonKostenVoordeel (LKV). Het loonkostenvoordeel kent een aantal bijzondere wijzigingen ten opzichte van de huidige systematiek. De toekenning geschied nagenoeg...

Handhaving wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

Op donderdag 1 juni 2017 heeft demissionair minister Wiebes van financiën een brief aan de tweede kamer geschreven waarin hij verzoekt om uitstel van de handhaving wet DBA tot 1 juli 2018. Dit is voor veel ZZP-ers een geruststelling, nu er nog geen nieuw kabinet is...

Ketenregeling seizoensarbeid gewijzigd

Per 1 juli 2016 is het mogelijk de ketenregeling in geval van seizoensarbeid via de CAO aan te passen. Dat betekent dat de tussenpauze 3 maanden in plaats van 6 maanden is. Na deze 3 maanden is een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd weer toegestaan. LTO...

Eigenrisicodrager worden, of toch niet?

Per 1 januari 2017 is nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving van kracht. Hierover is in de media veel te doen geweest. Een belangrijk onderdeel is het eigenrisicodragerschap van de WGA vanaf 2017. Voor iedere organisatie met personeel actueel. Wat is wijsheid? De wet WIA (Werk...

Welke suggesties heeft u voor minister Asscher?

Afgelopen maand bereikte ons het bericht dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) bereid is om de transitievergoeding onder bepaalde omstandigheden te schrappen. Wij hebben nog meer suggesties voor verbeteringen. U ook? ...

Uitnodiging CBBS cursusdagen 2015

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om de CBBS cursusdagen 2015 bij te wonen. In het jaar 2015 is er veel nieuwe wetgeving van kracht geworden. Naast de grote wijzigingen als de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die voor een deel per 1 juli 2015 al...

Update nieuwe WW regels

Vanochtend bereikte ons het bericht dat Minister Asscher met een reparatievoorstel gaat komen om de ongewenste effecten tegen te gaan. Inhoudelijk is hier helaas nog niets over bekend, maar wij blijven dit onderwerp op de voet voor u volgen. Er is al één reparatie doorgevoerd...

Nieuwe regels WW-dagloonberekening

Vanaf 1 juli 2015 zijn voor de bepaling van de hoogte van een WW-uitkering in het kader van de nieuwe WWZ-wetgeving nieuwe rekenregels van kracht. Deze hebben met name voor flexwerkers vergaande gevolgen. Tot 1 juli was het zo dat het dagloon werd berekend door het...