Nieuws

AVG (privacy wet) CBBS klanten

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacy wet van kracht in Nederland. Onder de noemer AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt deze nieuwe wet de oude WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Een van de belangrijke onderwerpen in de AVG is dat de hele keten van gegevensbewerking en...

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Afgelopen weken kregen wij de eerste berichten via onze klanten binnen dat de LIV over 2017 wordt toegekend. Hoe zat het ook alweer? In december 2016 hebben wij u bericht over het feit dat de Wet tegemoetkoming Loondomein ingaat op 1 januari 2017, te beginnen...

Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis 2018

Zoals u wellicht weet, biedt CBBS al jarenlang een collectieve zorgverzekering aan via Zilveren Kruis. Ook in 2018 bieden wij een van de meest aantrekkelijke collectiviteiten binnen Zilveren Kruis aan. De korting op de basisverzekering bedraagt 7,5% en op alle aanvullende verzekeringen is de korting...

Verhuizing CBBS HR & Payroll Services B.V.

Op vrijdag 1 december zal CBBS HR & Payroll Services B.V. Wateringen verlaten en verhuizen naar ons gezamenlijke pand aan de J.C. van Markenlaan 3 in Rijswijk. Afgelopen tijd is er hard gewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen en het resultaat mag er zijn! Praktisch...

Jeugd LIV (Lage Inkomens Voordeel) vanaf 2018

In mei van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de veranderingen in het minimum(jeugd)loon en de introductie van het LIV (Lage Inkomens Voordeel). Tevens hebben wij u geinformeerd over de komst van het minimum jeugdloon voordeel dat vanaf 2018 in zou moeten gaan. Zoals wel vaker...

Loonkostentool CBBS schilders

Het berekenen van de loonkosten is bij Schildersbedrijven de afgelopen jaren een hot item geweest. Na de afschaffing van de vakantiebon in mei 2016, het doorbetalen van verlof vanaf 1 januari 2017 en de diverse nieuwe regelingen die er bij gekomen zijn, is het steeds...

Loonkostenvoordeel (LKV) 2018

Zoals eerder aangegeven in ons artikel van december 2016, wordt per 1 januari 2018 het huidige systeem van premiekortingsregelingen aangepast door de Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) in een LoonKostenVoordeel (LKV). Het loonkostenvoordeel kent een aantal bijzondere wijzigingen ten opzichte van de huidige systematiek. De toekenning geschied nagenoeg...

Geen cursusdagen CBBS in 2017

Zoals u wellicht weet, organiseren wij regelmatig cursusdagen aan het eind van het jaar. Meestal bestaan deze cursussen uit een inhoudelijk thema over een cao, de werkkostenregeling, Wet Werk en Zekerheid en actuele veranderingen in de salarisverwerking. In het jaar 2016 hebben we met betrekking...