Salarisservice


Dienstverlening

WAT KUNT U VAN CBBS VERWACHTEN? IN ONZE STANDAARDDIENSTVERLENING REGELEN WIJ DE VOLGENDE ZAKEN:

Bijhouden van de stamgegevens per medewerker
Salarisoverzicht in tweevoud
Verwerking binnen 24 uur na aanlevering
Loonkosten per uur (incl. werkgeverslasten)
Loonstaten
Betaalstaten
.
.
.
.
.
.

Journaalposten
Aanlevering gegeven tbv fiscus
Ziekmeldingen tbv arbodienst
Automatische koppeling loonsomenquetes met het CBS
Telefonische helpdesk voor loonvragen en proefberekeningen

naar boven


Optionele uitbreiding

OPTIONEEL IS DE STANDAARD DIENSTVERLENING UIT TE BREIDEN MET:

automatische overboeking per bank/giro
historische loonstaten
periodieke loonopgave
uitgebreide managementinformatie
automatische aan/afmelding dienstbetrekking
koppelingen met financiële pakketen en projectadministratie

naar boven


Digitale aanlevering

Om uw salarisgegevens op een snelle en correcte wijze te verwerken, heeft CBBS een windows-applicatie ontwikkeld, waarmee u heel efficient en gemakkelijk uw salarisgegevens via een directe inbelverbinding of e-mail kunt aanleveren.

Ook kunnen terugkomende gegevens zoals betaalstaten, journaalposten, loonkostencijfers of berichten aan u via het telecommunicatieprogramma worden opgehaald.

naar boven