In samenwerking met ‘Inclusive Trading Group’, die het ‘Africa Micro Lease Programma’ ontwikkelt, vieren wij ons 60-jarig jubileum.

Africa Micro Lease

Foto van Mediatrice

Samen met Amasezerano Community Banking (ACB) is het Africa Micro Lease Programma ontwikkeld en succesvol in een pilot getest. Binnen dit programma worden kansrijke jonge ondernemers geselecteerd en kunnen ze zich inschrijven voor een training om een doordacht businessplan te ontwikkelen. Na het doorlopen van de training kan men opteren voor een financial lease product om kapitaalgoederen te financieren.

De pilot is succesvol doorlopen en besloten is om samen met ACB het programma verder op te schalen. Inmiddels zijn er meer dan 400 ondernemers getraind en hebben een kleine 50 een leasecontract afgesloten. Er is een grote variëteit aan ondernemers, van slagers tot kapsters en ondernemers in de metaalverwerkende industrie.

Wij als CBBS doneren dit jaar, als jublieumgift, maar liefst vijfentwintig duizend euro aan ‘Africa Micro Lease’.

Succesverhalen

nieuwjaar

Gloriose

Haar verhaal
Gloriose heeft in 2015 een graad in economie en management afgerond. Na een jaar stage te hebben gelopen bij een bank was ze werkloos op een arbeidsmarkt met meer afgestudeerden dan banen. Gloriose zegt dat haar universitaire tijd niettemin de moeite waard was omdat ze waardevolle vaardigheden leerde die ze in andere ondernemingen kan toepassen.

Gloriose had het idee voor een gasleverancier al voordat ze hoorde over Lease-It. Ze wist dat de regering van Rwanda houtskool geleidelijk aan wil vervangen als kookbrandstof en dat het uiteindelijk zal worden verboden. Hierdoor zal gasvoorziening een groeiende zakelijke kans worden. Ze hoorde van vrienden over Lease-It in 2018 en realiseerde zich dat ze haar bedrijfsidee kon voortzetten. Haar training in november 2018 leerde haar dat ze competitief moet zijn, om zichzelf te onderscheiden, een les die ze bezig is om toe te passen.

Gloriose heeft veel nieuwe klanten, ze geeft een kleine korting om nieuwe klanten aan te trekken. Ze heeft een vernieuwend idee toegepast in haar bedrijfsproces. Gasdealers bellen gewoonlijk hun klanten regelmatig op om te vragen of hun gas al op is. Gloriose liet labels bedrukken die ze aan al haar gasflessen bevestigde met haar naam en telefoonnummer. Als haar klanten geen gas meer hebben, kunnen ze haar bellen. Dit systeem werkt goed en creëert herhalingsaankopen.

Het inkomen uit het bedrijf van Gloriose betekent dat ze nu kan bijdragen aan de uitgaven van haar gezin, door een deel van de huishoudelijke en schoolkosten voor haar kind te betalen. Gloriose wil haar activiteiten uitbreiden naar gas gerelateerde apparaten, waaronder brandblussers en gasleksensoren, om ervoor te zorgen dat gas een veilige brandstof is die toegepast kan worden.
nieuwjaar

Mediatrice

Haar verhaal
Mediatrice zegt: "Vandaag is het leven anders omdat ik voor mezelf werk en mijn eigen geld verdien."

Ze groeide op in het district Ruhungo en begon na haar middelbare school haar werkzame leven met de verkoop van tweedehands kleding. Ze verhuisde haar bedrijf naar Kigali in 2014, maar in 2016 verbood de overheid de verkoop van tweedehands kleding. Mediatrice moest haar zaak stoppen, "de kleding werd zo duur en de zaak was illegaal."

Hierna vond ze werk bij een schoonmaakbedrijf. Haar baas vertrouwde haar genoeg dat hij eerder dit jaar Mediatrice naar zijn kantoor en kantoorbedrijf had overgeplaatst. Dit is het bedrijf dat ze nu bezit.

Mediatrice had van een vriendin gehoord over het Lease-It-programma, en toen ze hoorde dat haar baas het kantoor en kantoorbedrijf wilde verkopen, zag ze haar kans om weer een eigen bedrijf te runnen.

Het bedrijf kwam met alleen meubels en de kantoorruimte. Via Lease-It verwierf Mediatrice tien laptops, een multifunctionele printer en een kleinere printer. In één korte maand heeft Mediatrice het bedrijf snel ontwikkeld. Ze verhuisde zes van de laptops naar een ander kantoor in Muhanga, een universiteitsstad. Een voormalige schoolvriend runt dit kantoor en het verdient nu meer geld dan het Kigali-kantoor.

De Lease-It training heeft Mediatrice geholpen haar bedrijf te organiseren en haar spaargeld te plannen. Na een maand te hebben gewerkt en al haar kosten inclusief een salaris van 60.000 Rwf te hebben betaald, slaagde Mediatrice erin 30.000 Rwf te sparen.

Mediatrice werkt graag weer voor zichzelf. Voor de toekomst is haar doel over vijf jaar haar eigen winkel in kantoor, computer en elektronische apparatuur te hebben.

Wat kunt u doen?

ITI zoekt ondernemers in Nederland die bij willen dragen aan de opbouw van het leasefonds, waaruit het programma wordt gefinancierd. We bouwen het fonds op met giften en renteloze leningen. Indien u een gift wenst over te maken dan kan dat op de volgende wijze:

NL34 RABO 0322 4544 09
t.n.v. Stichting Inclusive Trading Initiative
o.v.v. Leasefonds Rwanda.

Indien u wenst een lening uit te geven en/of meer informatie te lezen, klikt u hier.