CBBS Betaalservice

CBBS heeft voor de salarisadministratie-klanten een speciale extra betaalservice om u nog meer van dienst te zijn.  Voor een volledige ontzorging van uw HR- en Salarisadministratie, biedt CBBS u de mogelijkheid om de betalingen van netto-salarissen en premies ook door CBBS te laten uitvoeren.

Het betreft hier de volgende mogelijkheden:

  • Betaling netto salarissen vanaf een derdengeldrekening
  • Betaling loonheffingen en sociale premies
  • Betaling Pensioenpremies
  • Betaling overige salarisgerelateerde premies
    (zoals verzuimverzekering of arbodienst)

CBBS heeft voor dergelijke betalingen een speciale derdengeldrekening die gebruikt wordt voor betalingen die namens onze opdrachtgevers worden uitgevoerd. Voor een kleine vergoeding kunt u ons hiervoor de opdracht geven.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Heel eenvoudig.  Als u uw salarisadministratie aan CBBS in service heeft uitbesteed, kunt u na elke verloning alle betalingen die daar het gevolg van zijn door CBBS laten verzorgen. CBBS geeft u na de verloning een overzicht (doorgaans het totaal van de loonjournaalpost, exclusief de reserveringen) en u maakt na akkoord het totaalbedrag aan de derdengeld rekening van CBBS over (u kunt ons ook machtigen om dit bedrag na uw akkoord automatisch te incasseren). Hierna maken wij het netto salaris aan uw werknemers over op de met u afgesproken datum. Ook de afdrachten van de loonheffingen, en voor zover van toepassing is, de pensioenpremies, worden overgemaakt.