Onlangs diende de minister van Financien een wetsvoorstel in om het systeem van g-rekeningen te vervangen door het depotstelsel. Wat houdt dit in?

Inleners kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden die de uitlener maakt. Om dit risico te beperken kunnen inleners de af te dragen bedragen aan loonheffingen storten op een geblokkeerde rekening, dit is de g-rekening die de uitlener heeft geopend bij zijn bank. De uitlener kan deze gestorte bedragen alleen maar gebruiken om een betaling te doen aan de Belastingdienst.

Rechtstreeks storten
Het huidige g-rekeningensysteem dateert uit 1982 en is daarna nauwelijks aangepast aan de eisen van deze tijd. Er kleeft dan ook een aantal nadelen aan. In de praktijk is daarnaast ook een systeem van rechtstreeks storten op de bankrekening van de ontvanger van de Belastingdienst ontstaan. Dit systeem is echter (nog) niet in de wet neergelegd en daarom wil de minister gaan naar een wettelijk verankerd eenduidig systeem van rechtstreeks storten.

Depotstelsel
Uitleners kunnen na de inwerkingtreding van de nieuwe wet een depot aanhouden bij de Belastingdienst. Het loonbelastingdeel (plus premies sociale verzekeringen) van de factuur die de uitlener naar de inlener stuurt, kan de inlener op het depot van de uitlener storten. De uitlener kan het tegoed van zijn depot vervolgens gebruiken voor betalingen van loonheffing en socialeverzekeringpremies aan de ontvanger. Een betaling aan een depot komt binnen op een speciaal daarvoor bij een bankinstelling door de Belastingdienst aangehouden rekening: de vrijwaringsrekening. Voor de stortingen op de vrijwaringsrekening is de inlener gevrijwaard van risico’s van aansprakelijkheid.

Let op!
Het wetsvoorstel treedt op een nader te bepalen tijdstip in werking. Daarbij komt er een overgangsperiode van een jaar. Er kan vanaf dan dus nog maar een jaar met de g-rekening worden gewerkt.

Bron: Tweede Kamer

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief