Niet iedereen die meewerkt in uw bedrijf, is per definitie een werknemer. Pas als iemand zich verplicht heeft om enige tijd arbeid te verrichten, als hij daarvoor loon ontvangt en als er een gezagsverhouding bestaat, ziet de fiscus dat als een dienstbetrekking. Geeft het bedrijf een opdracht aan een ZZP’er, dan wilt u het ontstaan van een dienstbetrekking natuurlijk voorkomen.

Als een ZZP’er opdrachten voor het bedrijf uitvoert, is er al snel sprake van loon en arbeid gedurende een bepaalde tijd. U zult dus moeten voorkomen dat er ook nog eens een gezagsverhouding ontstaat. Let er daarbij op dat het niet van belang is of de opdrachtgever het gezag daadwerkelijk gebruikt. Als alleen al de bevoegdheid daartoe bestaat, zal de Belastingdienst al snel concluderen dat aan de drie kenmerken van een dienstbetrekking is voldaan.

Onzekerheid
De opdrachtnemer kan door middel van een verklaring arbeidsrelatie (VAR) alle onzekerheid wegnemen over de status van de rechtsverhouding. Als de opdrachtnemer aan u een VAR-wuo (winst uit onderneming) of een VAR-dga (voor rekening en risico van de vennootschap) overlegt, loopt u geen risico dat er een dienstbetrekking bestaat en dat u loonheffingen moet gaan inhouden en afdragen.

(bron: Salaris Rendement)

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief