UWV heeft onlangs de WGA instroompercentages 2007 van grote werkgevers gepubliceerd.

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten en is een regeling van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). UWV publiceert deze instroompercentages om werkgevers bewust te maken van hun aandeel in de totale WGA-instroom.

De WGA richt zich op werknemers met een resterend verdienvermogen van meer dan 20% en volledig arbeidsongeschikten met kans op herstel. De IVA – de tweede regeling van de WIA – is bedoeld voor mensen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn. De gepubliceerde instroomcijfers hebben enkel betrekking op de WGA.

Aantal arbeidsongeschikten daalt
Het aantal arbeidsongeschikten in Nederland daalt, van 803.000 in 2001 naar ruim 600.000 mensen dit jaar. In 2007 werden in totaal 34.000 nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toegekend. Daarvan ontvingen 12.000 mensen nog een WAO-uitkering, omdat hun arbeidsongeschiktheid verband houdt met een eerdere WAO-uitkering. 17.000 mensen ontvingen een WGA uitkering en 5.000 mensen kregen een IVA uitkering. De WGA-instroom staat uitgedrukt in het percentage van het gemiddelde aantal werknemers. Het landelijke instroompercentage in de WGA is 0,13%.

UWV publiceert instroompercentages 2007 van alle werkgevers met gemiddeld 250 of meer werknemers in 2005. De instroom in 2007 wordt bepaald door werknemers die in 2005 ziek werden. De werkgevers zijn onderverdeeld in 69 sectoren. Van elke sector is ook het totaalpercentage gegeven.

Met de publicatie van deze percentages wil UWV de werkgevers stimuleren tot het nemen van maatregelen die de WGA-instroom kunnen beperken en re-integratie van werknemers bevorderen.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief