Werkgevers moeten personeelsgegevens gedurende een wettelijke termijn bewaren. Soms is het raadzaam de gegevens langer te bewaren dan wettelijk is vastgesteld.

Deze checklist kan u helpen bij het vaststellen van de bewaartermijn.

Meeste personeelsgegevens
• Bewaartermijn: zeven jaar.
• Ingangsdatum bewaartermijn: de dag dat de gegevens in kwestie voor de
bedrijfsvoering geen ‘actuele waarde’ meer hebben.
• Voorbeelden van gegevens: agenda’s, in- en uitgaande brieven, arbeidsovereenkomsten, adresgegevens, gegevens over aan- en afwezigheid of een oude loonbelastingverklaring die vervangen is door een nieuwe.

Gegevens die met de loonheffingen te maken hebben
• Bewaartermijn: zeven jaar.
• Ingangsdatum bewaartermijn: na afloop van het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben.
• Voorbeelden van gegevens: loonbelastingverklaring en gegevens over vergoedingen en uitkeringen.

Kopie identiteitsbewijs
• Bewaartermijn: vijf jaar na uitdiensttreding.
• Ingangsdatum bewaartermijn: de dag na uitdiensttreding.

Langere bewaartermijn aangeraden
Sommige gegevens kunt u beter langer bewaren.
• Als ze als bewijs kunnen dienen in civiele procedures. Voor dergelijke procedures gelden namelijk langere verjaringstermijnen. Een bewaartermijn van zo’n twintig jaar is raadzaam.
• De meeste gegevens in een personeelsdossier kunt u het beste bewaren zolang de werknemer

CBBS hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor al uw loongegevens.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief