Uitleg over premievrijstelling en premiekorting oudere werknemer (WAO/WIA)
In 2008 had u recht op vrijstelling van de basispremie WAO/WIA voor de volgende oudere werknemers:
– Werknemers die 50 jaar of ouder zijn op het moment dat ze bij u in dienst treden.
– Werknemers die op 1 januari 2008 bij u in dienst zijn en 54,5 jaar of ouder zijn.

Met ingang van 1 januari 2009 wordt deze premievrijstelling vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers!

Overgangsregeling:
Past u de premievrijstelling in 2008 toe voor een werknemer en is deze werknemer op
1 januari 2009 55,5 jaar of ouder, dan mag u de premievrijstelling ook in 2009 blijven toepassen. De werknemer moet dan nog wel bij u in dienst zijn en nog geen 62 jaar zijn.
Vanaf het moment dat de werknemer 62 jaar is en nog bij u in dienst is, past u niet meer de premievrijstelling toe, maar de premiekorting voor oudere werknemers (zie hierna).

Hebt u in 2008 of eerder een werknemer in dienst genomen die toen 50 jaar of ouder was en is deze werknemer op 1 januari 2009 jonger dan 55,5 jaar, dan hebt u in 2009 geen recht meer op de premievrijstelling.

Premiekorting:
In 2009 hebt u in de volgende situaties recht op premiekorting voor oudere werknemers:
– U neemt in 2009 een uitkeringsgerechtigde in dienst die 50 jaar en ouder is.
– U hebt een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst.

Uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder
Neemt u in 2009 een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is en direct voor indiensttreding een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of bijstandsuitkering kreeg, dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van
€ 6.500 per jaar. U kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar.

Werknemer van 62 jaar of ouder
Hebt u in 2009 een werknemer in dienst die 62 jaar of ouder is, dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van maximaal
€ 2.750 per jaar. U kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar uiterlijk totdat de werknemer 65 jaar wordt.

Als de werknemer minder dan 36 uur per week voor u werkt, dan moet u het bedrag van de premiekorting evenredig verlagen.

Voorbeelden van deze berekening en meer informatie over de premiekorting kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst onder: http://www.belastingdienst.nl/ zakelijk/personeel en loon/Nieuwsbrief loonheffingen 2009 (onderwerp 16).

Geen recht op premiekorting
De premiekorting voor oudere werknemers geldt niet voor dienstbetrekkingen die in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening volledig gesubsidieerd zijn.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief