Als u een werknemer een bestelauto ter beschikking stelt, mag u onder bepaalde voorwaarden de loonbijtelling voor het privegebruik van de bestelauto achterwege laten.

Als de werknemer kan bewijzen dat hij op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer prive rijdt, hoeft de loonbijtelling niet plaats te vinden. Als vormen van aanvaardbaar bewijs fungeren een sluitende kilometeradministratie/rittenadministratie, een schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer in de vorm van een ‘verbod privegebruik bestelauto’ of een ‘verklaring geen privegebruik’ van de werknemer. Uw werknemer kan vanaf nu volstaan met een vereenvoudigde rittenadministratie.

De Belastingdienst heeft met diverse (ondernemings)organisaties een akkoord gesloten over de vereenvoudigde rittenregistratie. Uitgangspunt is dat de rittenregistratie verplicht blijft, maar dat de werknemer niet meer alle ritinformatie op het registratieformulier hoeft te vermelden, zolang de informatie (zakelijke adressen) maar uit de administratie van het bedrijf kan worden gehaald.

Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de werkgever schriftelijk met de werknemer heeft afgesproken dat:

– de werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt;
– privegebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan;
– de werkgever de zakelijke adressen die zijn werknemer heeft bezocht in zijn (project)administratie vermeldt.

Voorbeeld afspraak tussen werknemer en werkgever

Op de site van de Belastingdienst kunt u een voorbeeldafspraak tussen werkgever en werknemer over de vereenvoudigde rittenregistraties voor bestelauto’s downloaden.

Eigen (afwijkende) afspraak
U kunt ook een eigen (afwijkende) afspraak maken met de werknemer over de vereenvoudigde rittenregistratie. Deze afspraak moet u dan wel ter goedkeuring aan de belastingdienst voorleggen. U moet daarbij duidelijk aangeven waar de afspraak afwijkt van de voorbeeldafspraak.

In de vereenvoudigde rittenregistratie moet de werknemer het volgende opnemen:

Gegevens van de bestelauto:
– het merk;
– het type;
– het kenteken.
Gegevens per dag:
– de datum;
– de werktijd;
– de begin- en eindkilometerstand (begin en einde werktijd);
– een verwijzing naar de zakelijke adressen in de (project)administratie van de werkgever als de volgorde waarin de werknemer deze adressen heeft bezocht, in de (project)administratie ontbreekt.

Maakt de werknemer een priverit, dan moet hij ook de volgende gegevens in de vereenvoudigde rittenregistratie vermelden:

– de datum;
– de begin- en eindkilometerstand van de priverit;
– het vertrek- en aankomstadres.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief