Wat zijn de voor- en nadelen van werknemers laten doorwerken na hun 65ste?

Overdracht van kennis en expertise
Een groot voordeel van werken met 65-plussers is dat de ervaring en expertise die de werknemer in de loop der jaren heeft opgebouwd niet in een klap verloren gaan. U kunt zo’n ervaren kracht op zijn oude stek laten doorwerken, maar hem ook inzetten als coach van jongere werknemers. Zo kan hij zijn kennis overdragen.

Financiele voordelen
Verder zijn er voor beide partijen financiele voordelen te behalen.
In de eerste plaats bent u niet meer gebonden aan het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag. De loonkosten zijn overigens toch al lager, omdat u voor 65-plussers geen premies meer hoeft af te dragen voor de sociale verzekeringen. Voor de werknemer betekent dit wel dat hij ook niet langer verzekerd is tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. De 65-plusser hoeft weer niet bang te zijn dat zijn bijverdiensten ten koste gaan van zijn pensioen. Inkomen uit werk heeft namelijk geen gevolgen voor de AOW-uitkering of het aanvullend pensioen dat hij heeft opgebouwd.

Speciale tarieven
Goed om rekening mee te houden is dat voor 65-plussers speciale tarieven gelden bij de loonheffingskorting. In 2008 bedroeg de arbeidskorting voor deze werknemers 0,822% over de eerste € 8587 van het jaarloon en 9,216% over de rest, met een maximum van € 1029. Verder komen ouderen in aanmerking voor een ouderenkorting.

Risico’s
Natuurlijk neemt u met een oudere werknemer ook enkele risico’s. Vooral de kans op ziekte en arbeidsongeschiktheid is vaak groter. Bij ziekte moet u als werkgever gewoon het loon doorbetalen en uw uiterste best doen voor re-integratie. Ook moet u zich houden aan de gebruikelijke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. Als u een 65-plusser wilt ontslaan, heeft u een ontslagvergunning van het CWI nodig of moet u de overeenkomst door de kantonrechter laten ontbinden.

Opnieuw in dienst nemen
Wilt u de risico’s beperken, dan kunt u het beste in het arbeidscontract opnemen dat arbeidsovereenkomsten van rechtswege eindigen als werknemers 65 jaar worden. Als u dan toch met een bepaalde werknemer verder wilt, kunt u hem – het liefst na een onderbreking van drie maanden – opnieuw in dienst nemen op basis van een tijdelijk contract. Zo kunt u op gezette tijden evalueren of de werknemer nog steeds binnen uw organisatie past en zit u niet bij voorbaat voor jaren aan hem vast. Let wel op de Flexwet, want na drie tijdelijke contracten is het vierde automatisch een vaste arbeidsovereenkomst. Ook gespecialiseerde uitzendbureaus voor 65-plussers zijn daarom het overwegen waard.

Contract eindigt van rechtswege
Vermeldt uw cao of het arbeidscontract dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de werknemer 65 jaar wordt, dan eindigt het contract van rechtswege en hoeft u dus niets te doen als u besluit toch niet met uw werknemer verder te gaan. Als zo’n bepaling ontbreekt, zijn er twee mogelijkheden. Willen u en de werknemer allebei het contract beeindigen, dan is er sprake van opzegging met wederzijds goedvinden. Wil de werknemer blijven werken maar wilt u dat niet, dan moet u naar het CWI voor een ontslagvergunning.

Een troost, voor het CWI is het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een gegronde reden voor ontslag.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief