Kortgeleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de wijziging van de Ziektewet. Als de Eerste Kamer ook met deze wetswijziging instemt, wordt de ZW-premie die uw onderneming betaalt vanaf 2014 afhankelijk van het aantal tijdelijke werknemers dat vanuit uw onderneming de Ziektewet instroomt.

In het bericht ‘Uitzendbureau gaat toch niet betalen bij ziekte’ kon u al lezen dat het wetsvoorstel voor de hervorming van de Ziektewet (ZW) bij de Tweede Kamer lag. Op advies van de Raad van State werd de loondoorbetalingsplicht van twee weken voor uitzendbureaus uit dit wetsvoorstel geschrapt. Begin juli 2012 heeft de Tweede Kamer wel ingestemd met de andere onderdelen van het wetsvoorstel. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat het ziekteverzuim van ZW-gerechtigden afneemt.
Betere re-integratie van tijdelijke werknemers verlaagt uw ZW-premie

Een van de onderdelen uit de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (pdf) is de hogere ZW-premie als veel werknemers met een tijdelijk dienstverband vanuit uw onderneming in de Ziektewet belanden. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘ZW-premie gaat afhangen van aantal vangnetters’. Door zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband beter te laten re-integreren, betaalt u dus een lagere ZW-premie. Deze wijziging wordt naar verwachting per 1 januari 2014 van kracht.
Ook voor de ZW-gerechtigde zelf gaat er het een en ander veranderen. Op dit moment krijgen vangnetters nog een ZW-uitkering van twee jaar. Maar door de wijziging van de Ziektewet krijgen uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband naar verwachting al vanaf 1 januari 2013 – net als bij de werkloosheidsuitkering – een uitkering op basis van hun arbeidsverleden. In eerste instantie krijgen zij 70% van hun laatstverdiende loon. De duur van deze loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat ze voor hun ziekte hebben gewerkt. Daarna zal dit worden teruggebracht naar een uitkering van 70% van het minimumloon.

Bron: SalarisRendement

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief