Volgend jaar kan uw onderneming niet meer tegelijk de premiekorting voor oudere werknemers en de premiekorting voor arbeidsgehandicapten toepassen. Als u een oudere werknemer met een arbeidsbeperking aanneemt, kunt u alleen nog gebruikmaken van de premiekorting voor arbeidsgehandicapten. Die gaat per 2013 wel omhoog naar € 7.000 per jaar.

Een van de maatregelen uit het begrotingsakkoord is het versoberen van het vitaliteitspakket. Hierover kon u in het bericht ‘Premiekorting oudere werknemers op de schop’ al lezen. De Tweede en Eerste Kamer hebben inmiddels met de geplande maatregelen voor de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (pdf) ingestemd.

Voor de premiekortingen die u mag toepassen op de verschuldigde werknemersverzekeringen geldt per 2013 het volgende:

– De premiekorting van € 6.500 per jaar voor het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder komt te vervallen.
– De bestaande premiekorting voor het in dienst nemen van 50-plussers die voor indiensttreding een uitkering hadden, gaat van € 6.500 naar € 7.000 per jaar.
– De bestaande premiekorting voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die minimaal het minimumloon gaat verdienen, gaat van € 2.042 naar € 7.000 per jaar. Gaat de werknemer met loondispensatie werken, dan komt u in aanmerking voor een premiekorting van € 3.500 per jaar.

Deze premiekortingen kunt u maximaal drie jaar toepassen.

Daarnaast is in het wetsvoorstel bepaald dat u bij het in dienst nemen van een oudere uitkerings-gerechtigde die bovendien voldoet aan de eisen voor de premiekorting arbeidsgehandicapten alleen de premiekorting voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte mag toepassen. U mag dus niet ook nog de premiekortingen voor het aannemen van een oudere met een uitkering laten gelden.
Op dit moment is het nog toegestaan om de premiekorting oudere werknemers en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers parallel te gebruiken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de werknemer aan de eisen voor beide premiekortingen voldoet.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief