Kersverse vaders krijgen langer kraamverlof en recht op bevallingsverlof als hun vrouw kort na de bevalling overlijdt. Dit zijn twee van de maatregelen waarmee het kabinet het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden gaat uitbreiden.

Naar aanleiding van de zorgtop die eind vorig jaar plaatsvond (zie ook het bericht ‘Conclusie zorgtop: kraam- en zorgverlof ruimer’), heeft de ministerraad een aantal aanvullingen op het bestaande wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden geformuleerd. Het gaat om de volgende nieuwe punten:

  • Vaders kunnen in de toekomst het bevallingsverlof van hun vrouw overnemen als zij na de geboorte van een kind overlijdt. Pasgeboren baby’s moeten namelijk kunnen rekenen op zorg van een ouder, ook bij onvoorziene omstandigheden.
  • De partner van een bevallen vrouw krijgt recht op vijf in plaats van twee dagen kraamverlof. Hiervan betaalt de werkgever (net als nu) twee dagen. De rest van het partnerverlof is een voorschot op het onbetaalde ouderschapsverlof.
  • Mantelzorgers krijgen ook recht op zorgverlof als zij zorgen voor een zieke broer of zus, vriend of goede bekende. Het zorgverlof beperkt zich nu nog tot de zorg voor een zieke partner, kind of ouder. De werknemer moet wel aannemelijk kunnen maken dat de zorg noodzakelijk is en dat hij deze zorg moet verlenen.
  • Werknemers krijgen ook recht op langdurend zorgverlof voor de verzorging van langdurend zieken of hulpbehoevenden, zoals het verrichten van huishoudelijke taken voor een naaste die dementerend is. Op dit moment mogen werknemers alleen langdurend zorgverlof opnemen voor zorg in verband met een levensbedreigende ziekte.

Nota van wijziging naar Tweede Kamer

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat deze maatregelen via een nota van wijziging op het wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (pdf) ligt al sinds 2011 bij de Tweede Kamer. Pas als die ermee instemt, en de Eerste Kamer het heeft afgehamerd, zijn de maatregelen een feit.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief