Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd. Vanaf dit moment is er geen keuze meer mogelijk tussen het oude regime en de nieuwe werkkostenregeling. De definitieve invoering heeft de volgende wijzigingen / vereenvoudigingen met zich meegebracht.

 

Vrije ruimte naar 1,2 procent
Een verder in het oog springende vereenvoudiging betreft het keuzeregime. Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5 procent naar 1,2 procent van de totale loonsom van een bedrijf.

 

Een keer per jaar
Ook hoeft een werkgever nog maar een keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak bekeken worden.

 

Concernregeling
Binnen concernverhoudingen hoeft niet langer een splitsing te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander. Aan de concerntoepassing wordt als voorwaarde verbonden dat er sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in de (klein)dochtermaatschappij(en).

 

Basis werkkostenregeling ongewijzigd
De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geintroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, dit kan bedrijfbreed.

 

Nieuwe cursussen CBBS
In het najaar zal CBBS weer door het land trekken om bedrijven te informeren over de definitieve invoering van de werkkostenregeling. Klanten van CBBS zullen hier een persoonlijke uitnodiging voor ontvangen.

 

Bent u geen klant van CBBS maar wenst u wel deel te nemen aan een bijeenkomst over de werkkostenregeling? Stuurt u dan een e-mail naar info@cbbs.nl met uw contactgegevens. U zult, wanneer de data en locaties bekend zijn, een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief