Volgens verwachtingen van ARAG zal de invoering van de nieuwe wet Werk en Zekerheid voor een “enorme toename” in juridische geschillen gaan zorgen. De rechtsbijstandverzekeraar zegt op basis van onderzoek van kennisplatform De Zaak dat iets meer dan de helft van de Nederlandse ondernemers geen idee heeft welke gevolgen de nieuwe wet eigenlijk heeft. Bovendien is wettekst niet op alle punten even helder.

De nieuwe wet hanteert volgens Martijn Brouner van ARAG zogenaamde open normen waardoor de wet niet concreet duidelijk maakt hoe de regels nu precies werken. In veel gevallen zal de rechter moeten beslissen, is de verwachting.

ARAG noemt 7 bepalingen in de wet die tot problemen kunnen leiden.

Per 1 januari 2015

 • Geen proeftijd meer in halfjaarcontracten
 • De aanzegtermijn en de vergoeding als de werkgever deze niet nakomt
 • Geen concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Loonbetaling bij oproepkrachten, ook als er onvoldoende werk is

Per 1 juli 2015

 • Grote wijziging in ontslagrecht, geen keuze meer tussen UWV en kantonrechter
 • De transitievergoeding in plaats van de ontslagvergoeding
 • Gewijzigde ketenregeling. Maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 2 jaar.

Risico’s, maar ook kansen
Ook verzekeraar en adviseur AON wijst naast een aantal kansen voor werkgevers ook op de risico’s van de wet en doet de volgende suggesties.

 • Neem het personeelsbeleid goed onder de loep. Ervaren, geschoolde medewerkers worden schaarser. Bedenk of de opvolging van cruciale functies voldoende is gewaarborgd.
 • De wijzigingen voor de WW bieden aanknopingspunten om met medewerkers in gesprek te gaan over arbeidsvoorwaarden. De werkgever draagt voortaan voor een groot deel de kosten voor het sociale vangnet van de medewerkers. Daar mag wat tegenover staan.
 • De mogelijke invoering van de gedifferentieerde premie zet de deur open naareigenrisicodragerschap voor de WW, zoals dat nu al geldt voor de sectoren overheid en onderwijs. Dit is een serieuze overweging waard omdat het de werkgever meer sturing op preventie en re-integratie geeft.
 • Inventariseer op basis van het personeelsbestand welke transitievergoedingen er in de toekomst verschuldigd zijn en overweeg om hiervoor voorzieningen op te nemen.
 • Mocht de werkgever flexibele medewerkers willen aannemen, overweeg dan om dit via een uitzendbureau te doen. In sommige gevallen kan dat voordeliger zijn.

Bronnen: ARAG, AON

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief