q

Rijswijk, 21 oktober 2014 – Het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ binnen de Wet Arbeid en Zorg (‘WAZO’) is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met de wijzigingen, veranderen de regels voor Ouderschaps-, Zorg-, Bevallings- en Kraamverlof.

Wat de wijzigingen in de verlofregelingen precies inhouden, sommen we hieronder voor u op. Na goedkeuring door de Eerste Kamer worden de regels, naar verwachting, in de loop van 2015 van kracht.

Ouderschapsverlof

  • Werknemers hebben direct na indiensttreding het recht ouderschapsverlof aan te vragen. Nu mag dat pas vanaf een dienstverband van minimaal één jaar.
  • Werknemers bepalen zelf hoe zij het ouderschapsverlof opnemen. Zo heeft de werknemer de mogelijkheid om voor meer dan 50% van de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof opnemen. En ook mag het verlof straks in meer dan zes perioden opgedeeld worden. Nu moet de werkgever daar nog goedkeuring voor geven.

 

Zorgverlof

  • Zorgverlof geldt straks ook voor tweede- en derdegraads familie, huisgenoten en personen in de naaste omgeving. Denk hierbij aan broers en zussen, grootouders en kleinkinderen. Daarnaast mag zorgverlof voor meerdere personen kort- en langdurend worden opgenomen.
  • Langdurend zorgverlof mag worden opgenomen voor noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid. Nu mag dat alleen bij een levensbedreigende ziekte.
  • Werknemers bepalen zelf hoe zij het langdurend zorgverlof spreiden. Nu kan een werknemer voor een periode van 12 aaneengesloten weken maximaal de helft van zijn arbeidsduur per week aan langdurend zorgverlof opnemen. Die beperking geldt straks niet meer.

 

Bevallingsverlof

  • Werkneemsters krijgen het recht om hun bevallingsverlof flexibel op te nemen. Dit betekent dat zij dan vanaf zes weken na de bevalling niet meer voltijdverlof hoeven op te nemen. In plaats daarvan kunnen zij voor een langere periode deeltijdverlof aanvragen. De totale duur van het verlof blijft hetzelfde, 16 weken.
  • Werkneemsters die bevallen zijn van een meerling krijgen vier weken extra bevallingsverlof.
  • Werkneemsters van wie het kind tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis moet blijven (bijvoorbeeld door vroeggeboorte), krijgen recht op een langere periode bevallingsverlof. Moeder en kind moeten samen tien weken thuis kunnen doorbrengen, voordat de moeder weer aan het werk moet.

 

Kraamverlof

  • Partners krijgen recht op drie extra dagen onbetaald verlof na de geboorte van een kind. Deze gelden als voorschot op het ouderschapsverlof.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief