Per 1 januari 2015 is de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus – ook wel premiekorting genoemd – verhoogd van 50 naar 55 jaar.

In 2014 kon u deze korting nog toepassen als u een uitkeringsgerechtigde aannam van 50 jaar of ouder. In 2015 gaat deze grens dus naar 56 jaar.

De mobiliteitsbonus heeft de vorm van een korting op de premies werknemersverzekeringen die uw onderneming moet betalen. Als u een oudere uitkeringsgerechtigde werknemer in dienst neemt, kunt u bij een fulltime dienstverband drie jaar lang € 7.000 korting krijgen.

Uit de administratie bij CBBS is gebleken dat deze premiekorting niet vaak is toegepast bij de in dienst getreden 50 plussers.

Doelgroepverklaring
Een reden voor het lage aantal toegepaste kortingen wordt mogelijk veroorzaakt door de bewijslast. De werkgever die een oudere uitkeringsgerechtigde werknemer in dienst neemt, moet namelijk kunnen aantonen dat deze werknemer voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking een van bovengenoemde uitkeringen genoot (art. 47, lid 3, Wfsv). De werknemer moet bij zijn uitkerende instantie (UWV, SVB of abp) een verklaring aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering voordat hij bij de werkgever in dienst trad. Deze zogeheten doelgroepverklaring moet door de werkgever bij de loonadministratie worden bewaard.

Met terugwerkende kracht aanvragen van premiekorting
Via de loonaangiften is het mogelijk om alsnog met terugwerkende kracht deze korting aan te vragen. Indien u in 2013 of 2014 een ouder werknemer in dienst heeft genomen die mogelijk in aanmerking komt voor premiekorting, is het misschien wel mogelijk om via uw werknemer alsnog deze doelgroepverklaring aan te vragen. Als u daar in slaagt, kunt u de premiekorting met terugwerkende kracht via de loonaangiften laten uitkeren.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief