Per 1 januari 2015 gaat de aanzegplicht gelden voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Dit betekent dat de werkgever verplicht wordt een werknemer minimaal één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja onder welke voorwaarden. Laat u dit na, dan is de sanctie een vergoeding van één bruto maandloon aan de werknemer. Onder een maandloon wordt verstaan het salaris inclusief vakantiebijslag en eventueel een dertiende maand. Onder het huidige recht bestaat deze aanzegverplichting niet. 

Let op!

Tijdig aanzeggen is vanaf 1 januari 2015 een ‘must’ als u een tijdelijk contract wilt verlengen. U wordt gesanctioneerd met een vergoeding aan de werknemer als u de werknemer niet tijdig schriftelijk van de verlenging op de hoogte brengt. Vergeet u bij de tijdige aanzegging de toelichting op de voorwaarden, dan bent u weliswaar geen vergoeding verschuldigd, maar moet u wel de arbeidsovereenkomst voortzetten voor dezelfde tijd (maximaal een jaar) op de bestaande voorwaarden.

Tip

  • Zeg zo spoedig mogelijk de contracten aan, die op of na 1 februari 2015 eindigen. U moet dus nu al vooruitlopen op de aanzegplicht.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief