Vanaf 1 juli 2015 zijn voor de bepaling van de hoogte van een WW-uitkering in het kader van de nieuwe WWZ-wetgeving nieuwe rekenregels van kracht. Deze hebben met name voor flexwerkers vergaande gevolgen.

Tot 1 juli was het zo dat het dagloon werd berekend door het loon verdiend in het jaar voorafgaand aan de WW-aanvraag te delen door het aantal gewerkte dagen. Met de nieuwe berekening verandert dit. Aan de hand van twee voorbeelden laten wij u het effect van de nieuwe WW-dagloonberekening zien.

Voorbeeld 1
Een werknemer van een schildersbedrijf heeft van 1-1-2015 t/m 31-3-2015 een WW-uitkering ontvangen en is bij zijn werkgever terug in dienst gekomen op 1-4-2015. Hij werkt daar tot en met 31-12-2015. Zijn dienstverband voorafgaande aan de WW-aanvraag bedraagt dus minder dan een jaar en volgens de nieuwe regel wordt het dagloon gerelateerd aan een heel jaar. Zijn WW-dagloonberekening per 1-1-2016 ziet er nu als volgt uit:

Hij heeft 9 maanden gewerkt met een SVW-loon van ca. € 150 per dag. Zijn SVW- jaarloon bedraagt dus € 150 x 160 dagen = € 24.000. In feite zijn het 180 dagen, waarvan 20 onbetaald verlof. Het jaarloon van € 24.000 wordt gedeeld door 261 jaardagen. Het WW grondslag dagloon komt daarmee op € 91,95. Zijn WW-uitkering voor de eerste twee maanden bedraagt 75% van € 91,95, ofwel € 68,96, en vanaf de derde maand 70% van € 91,95 = € 64,37 per dag (inclusief 8% vakantietoeslag).

De uitkering is dus feitelijk geen 75% van het SVW-loon van € 150 maar slechts € 68,96 oftewel 46% van het SVW-loon. Dit is lager dan het wettelijk minimumloon van € 69,59 per dag (exclusief vakantietoeslag). Ingeval het gezinsinkomen lager uitkomt dan het sociaal minimum, kan de werknemer een toeslag aanvragen als aanvulling op de WW-uitkering. Deze toeslag kan bij het aanvragen van een WW-uitkering tegelijk worden aangevraagd.

Met andere woorden: vrijwel iedereen die gedurende 9 maanden, of korter, seizoenswerk verricht zal een WW-uitkering gaan ontvangen die op of onder het wettelijk minimum ligt. Voor de schilders cao geldt dat dit op gaat voor min of meer alle schilders in Nederland (niveau functiegroep 5, trede 9). Bij dienstverbanden van 10 of 11 maanden wordt het wel iets beter, maar al met al is dit toch op z’n minst alarmerend te noemen.

Voorbeeld 2
Stel dat de werknemer uit het voorbeeld hierboven binnen 6 maanden wordt ontslagen en zijn WW-uitkering nog voor 30-09-2015 aanvraagt, dan ligt de eerste WW-dag van zijn nieuwe WW-uitkering binnen 26 weken van zijn oude WW-uitkering. In dat geval zullen de oude WW rechten herleven en ontvangt de werknemer zijn oude WW dagloon.

Verschil
Het maakt dus nogal wat uit of een werknemer binnen 6 maanden of na 6 maanden opnieuw in de WW terecht komt. In dit voorbeeld ontvangt de werknemer ongeveer 24% minder WW-uitkering (46% in plaats van 70%), terwijl de werknemer 3 maanden meer gewerkt heeft.

Al met al zéér de moeite waard dus om de ontslagdatum te bewaken. Als u over dit onderwerp vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Update: 18 september 2015

Vanochtend bereikte ons het bericht dat Minister Asscher met een reparatievoorstel gaat komen om de ongewenste effecten tegen te gaan. Inhoudelijk is hier helaas nog niets over bekend, maar wij blijven dit onderwerp op de voet voor u volgen. Er is al één reparatie doorgevoerd door de minister voor situaties waarbij een werknemer vanuit de oude WW regels aan het werk gaat en door de nieuwe WW regels gedupeerd zou kunnen worden. De minister heeft toegezegd dat deze situaties tot juli 2016 op basis van de oude regeling beoordeeld zullen worden en dat reeds toegekende WW uitkeringen herberekend zullen worden op basis van de oude regels.

Bron: www.telegraaf.nl

Brief Minister Asscher: www.rijksoverheid.nl

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief