In Nederland is in een aantal cao’s afgesproken dat werknemers een deel van de vakbondscontributie via de werkgever terug kunnen krijgen. Hoe werkt het en voor wie geldt deze regeling?

De FNV vermeldt op haar website dat het ‘simpel’ werkt: vakbondsleden printen hun jaaropgave van de contributie uit, ondertekenen deze en kunnen die bij de werkgever inleveren. De werkgever zorgt er vervolgens voor dat de werknemer een deel van zijn contributie terugkrijgt, als hij daarvoor tenminste in aanmerking komt.

Intussen worden veel van onze relaties door werknemers benaderd met contributie jaaropgaven. Zij laten de beoordeling of dit in de cao is afgesproken vaak over aan hun werkgever. Het is dus raadzaam om te onderzoeken of uw werknemers de vergoeding terecht bij u aanvragen voordat u een vergoeding overmaakt.

Voor en na de WKR
In een aantal cao’s staat dat vakbondsleden een deel van hun betaalde vakbondscontributie via hun werkgever terug kunnen krijgen. Tot 31 december 2014 bestond er een fiscale mogelijkheid om het contributiebedrag in mindering te brengen op het brutoloon, om het vervolgens onbelast uit te kunnen betalen. Dit leverde voor de gemiddelde werknemer een besparing van ca. 42% op zijn vakbondscontributie op.

Omdat per 1 januari 2015 de werkkostenregeling in werking is getreden, kan de werkgever de vakbondscontributie niet meer fiscaal vriendelijk met het brutoloon verrekenen. Toch staat in een aantal cao’s dat de werkgever (een deel van) de vakbondscontributie moet vergoeden, al dan niet via de vrije ruimte van de WKR. Op de website van het FNV kunt u een lijst downloaden waarop per cao staat vermeld of er een afspraak is gemaakt over vergoeding of verrekening van vakbondscontributie.

Let op
Het is raadzaam goed op te letten bij het vergoeden van vakbondscontributie. In de Bouw cao is bijvoorbeeld recent afgesproken dat de werkgever als WKR vergoeding (ten laste van de vrije ruimte) maximaal € 50 moet vergoeden, onder voorbehoud van een algemeen verbindendverklaring (AVV) van de cao. Wanneer de vrije ruimte al besteed is, betaalt u naast de vergoeding ook nog eens 80% eindheffing over de vakbondscontributie van uw werknemers.

Mocht u de contributie willen vergoeden of verrekenen, check dan in ieder geval bij uw werkgeversorganisatie, bij de Belastingdienst of bij het CBBS de randvoorwaarden.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief