Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om de CBBS cursusdagen 2015 bij te wonen.

In het jaar 2015 is er veel nieuwe wetgeving van kracht geworden. Naast de grote wijzigingen als de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die voor een deel per 1 juli 2015 al van kracht is gegaan, en de WerkKostenRegeling (WKR), die per 1 januari 2015 van kracht is gegaan, denken wij dat het goed is om alle wijzigingen nog eens gestructureerd voor u samen te vatten. Tegelijk informeren wij u over de mogelijke (technische) gevolgen van deze nieuwe wetten. Uiteraard zullen veel praktijkvoorbeelden en ‘do’s en don’ts’, of anders gezegd, ‘tips en trucs’ worden behandeld.

Ook dit jaar hebben we geprobeerd de cursuskosten zo laag mogelijk te houden: De kosten bedragen € 195,- voor de eerste deelnemer. De tweede of derde deelnemer uit hetzelfde bedrijf betaalt slechts € 95,-.

Naast het formele cursusgedeelte in de middag, hebben wij in de ochtend een productpresentatie. Deze presentatie betreft ons HRM Dashboard met daarbij een presentatie van onze samenwerking met Gilde Software.
Gilde Software biedt vanaf 1 januari 2016 een ERP systeem (volledig geïntegreerde oplossingen voor mobiele urenregistratie, voor- en nacalculatie en financiële software), geheel gekoppeld met de salaris- en HRM software van CBBS.

Voor de Gilde relaties is het mogelijk om kennis te maken met de CBBS diensten en voor de CBBS relaties is het mogelijk om kennis te maken met de dienstverlening van Gilde. Voor alle relaties demonstreren we graag de geïntegreerde oplossingen van beiden!

Bedrijven die het ochtendprogramma bezoeken kunnen (gratis) gebruik maken van een eenvoudige lunch.

Omdat veel bedrijven al eerder (al dan niet bij CBBS) een cursus WKR hebben gevolgd, hebben we dit jaar voor een iets andere opzet gekozen dan in het verleden.

Het programma is zodanig ingericht dat u wellicht, ingeval van overlap met eerdere cursussen, desgewenst later kunt instappen of eerder kunt vertrekken.

De data en locaties zijn als volgt:

25 november 2015, NH Hotel, Veldhoven
26 november 2015, Van der Valk, Zwolle
03 december 2015, Autogrill / AC, De Meern

Programma: (op alle locaties gelijk)

Inloop ochtendprogramma vanaf 10:30 uur, start demo om 11:00 uur

 • Presentatie samenwerking en integratie software CBBS en Gilde
 • Demonstratie HRM dashboard CBBS en salarisdienstverlening
 • Demonstratie Gilde software suite (mobiele urenregistratie, – werkbonnen)
 • Demonstratie koppelingen Gilde software (HRM, urenregistratie, nacalculatie en Journaalposten)

 

Pauze van 12.30 tot 13.00 uur

Inloop middagprogramma van 13.00 tot 13.15 uur

Start cursus 13.15 uur

De werkkostenregeling:

 • Samenvatting van de theorie
 • Aandacht voor veranderingen in 2016

 

Invoering Wet Werk en Zekerheid:

 • Chronologische samenvatting
 • Risico inventarisatie WWZ, transitievergoedingen
 • Tijdelijke reparatie WW
 • Open eindjes en weeffouten

 

Overige wijzigingen wet en regelgeving 2016 – 2017:

 • Prinsjesdag 2015
 • WAS (Wet aanpak schijnconstructies)
 • VAR -> BGL -> wordt uitstel afstel??
 • Auto van de zaak (onder voorbehoud)
 • Modernisering G-Rekening (ipv depotstelsel)
 • Subsidies en premiekortingen
 • Wet werken na de AOW

 

Pauze van 14.45 tot 15.15 uur

Vanaf 15.15 uur

Technische invoering van De werkkostenregeling:

 • Inventarisatie van uw werkkosten met behulp van de CBBS werkkostentool
 • Rekenvoorbeelden
 • Verwerking in de loonadministratie (stamkaartvelden, codering, journaalposten)

 

Einde cursus ca. 16.00 uur.

Indien u één van de bijeenkomsten wenst bij te wonen, vragen wij u zich via onderstaande link aan te melden.

Klik hier om aan te melden

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief