Omdat een aantal wijzigingen in het belastingplan 2016 niet tijdig konden worden verwerkt, worden vanaf 1 april 2016 nieuwe loonheffingstabellen toegepast.

Bij de behandeling van het belastingplan 2016 zijn op het laatste moment nog wijzigingen doorgevoerd. Deze konden niet meer tijdig worden verwerkt in de loonbelastingtabellen voor 2016. Daardoor betalen werknemers begin 2016 iets te weinig loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Vanaf april 2016 worden daarom nieuwe loonheffingstabellen toegepast, waarmee de te weinig ingehouden loonheffingen worden gecompenseerd. Het nettoloon van uw werknemers is vanaf de maand april daardoor wat lager dan over de eerste drie maanden van 2016.

De tabellen gaan in vanaf periode 4 en maand 4 van 2016. Verwerkt u de salarissen per week, dan is het volgende van toepassing:

  • Voor week 13 gebruikt u de huidige weektabellen indien u het loon uitbetaalt op 28, 29, 30 of 31 maart.
  • Betaalt u het loon uit op vrijdag 1 april, dan gebruikt u voor week 13 de nieuwe weektabellen.
  • Ook voor week 14 en de daaropvolgende weken gebruikt u de nieuwe tabellen.

De bijzondere tariefpercentages van 45,02% en 49.02% worden met 0,2% verhoogd, naar respectievelijk 45,22% en 49,22%. Deze passen wij automatisch in ons systeem voor u aan.

In onderstaande tabel kunt u de nieuwe percentages zien per 1 april 2016:

Jaarloon in €                                     Zonder                                                  Met

                                                   loonheffingskorting                       Loonheffingskorting

0 – 6451                                              36,55                                                     0

6451   –  19923                                   36,55                                                    36,55

19923 – 34016                                   40,40                                                   45,22

34016 – 66422                                  40,40                                                   49,22

66422 – 120518                                52,00                                                    56,00

120518 –                                             52,00                                                    52,00

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief