Per 1 juli 2016 is het mogelijk de ketenregeling in geval van seizoensarbeid via de CAO aan te passen. Dat betekent dat de tussenpauze 3 maanden in plaats van 6 maanden is. Na deze 3 maanden is een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd weer toegestaan.

LTO Nederland, CNV en FNV trokken vorig jaar bij minister Asscher aan de bel. Zij stelden dat veel landbouwbedrijven werden benadeeld door de wettelijk verplichte pauze van 6 maanden die is vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid. Alleen onder deze voorwaarde gelden tijdelijke contracten als ‘niet opeenvolgend’. Echter, in het seizoenswerk is de periode van zes maanden te lang, claimden zij.

Van 6 naar 3 maanden

Naar aanleiding hiervan heeft de Eerste Kamer op 31 mei 2016 een wetsvoorstel van minister Asscher aangenomen. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om de pauze in het seizoenswerk in te korten van 6 naar 3 maanden. Voor een dergelijk gewijzigde CAO in het seizoenswerk is dan formeel niet nog eens toestemming van de minister nodig.
De CAO-partijen kunnen zelf bepalen voor welke functies de afwijking van de hoofdregel noodzakelijk is. De land- en tuinbouwsector is het meest bekende voorbeeld van seizoenswerk. Maar denk ook aan werk in de horeca en recreatiesector (bijvoorbeeld campings en strandpaviljoens), de amateursport of het begeleiden van vakanties voor gehandicapten.

Werkzaamheden langer dan 9 maanden

De voorgestelde mogelijkheid geldt niet in het geval van functies die achtereenvolgens door dezelfde werknemer kunnen worden vervuld en waarmee een aaneengesloten periode van 9 maanden wordt overschreden. Voor deze functies kan gebruik worden gemaakt van een reeds bestaande optie die het mogelijk maakt de ketenbepaling bij CAO te verruimen tot maximaal 6 contracten in een periode van hooguit 4 jaar.

CAO Schilders

Volgens het UWV kan de regeling toegepast worden voor werkgevers in de bouw, horeca, land- en tuinbouw en voor ander seizoensgebonden werk. Voorwaarde is wel dat de voorgestelde regeling ook daadwerkelijk in de CAO is opgenomen.

tonIn het recent gepubliceerde principeakkoord voor de ‘CAO Schilders’ is deze regeling ook opgenomen. Van belang is nu dat de achterban van zowel werkgevers als werknemers met deze CAO instemmen. De maatregel kan namelijk niet worden toegepast op een principeakkoord.

 

Ton van den Berge

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief