Zoals ieder jaar, verandert ook in 2017 veel in de wet- en regelgeving. Voor 2017 hebben de meeste wijzigingen weinig impact. Met één uitzondering die er voor ons duidelijk uitspringt en die voor nagenoeg ons hele klantenbestand geldt: de introductie van de Wet Tegemoetkoming Loondomein.

Deze wet wordt in 2 stappen ingevoerd. De eerste stap is het Lage InkomensVoordeel (LIV) per 1 januari 2017.  LIV is een soort subsidieregeling voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die 100% tot 125% van het wettelijk minimumloon verdienen.

De tweede stap is het LoonKostenVoordeel (LKV) per 1 januari 2018. Het LKV is de vervanger van de huidige systematiek van premiekortingsregelingen die momenteel nog via de afdrachtskorting in de aangifte loonheffing verloopt.

Wat houdt de LIV precies in?
In het kort komt de LIV op het volgende neer: als een werknemer tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon verdient, ontvangt werkgever een soort loonkostensubsidie van €1,01 per uur met een maximum van €2000,- per jaar. Als de werknemer tussen 110% en 125% van het wettelijk minimumloon verdient, krijgt de werkgever maximaal €0,51 per uur met een maximum van €1000,- per jaar.

Dit klinkt natuurlijk heel mooi, maar waar hebben we deze subsidie dan aan te danken?
In feite hangt het een beetje samen met de veranderingen in de Wet Minimumloon die per 1 juli 2017 ingaan. De minimumlonen gaan namelijk omhoog voor groepen werknemers in de leeftijd van 18 tot 22 jaar. Dit gebeurt in stapjes om uiteindelijk in 2018 te zorgen dat een 21-jarige werknemer al het volledige wettelijk minimumloon moet gaan verdienen (€1551,60 per maand vanaf 1-1-2017).

De eerste stap hiertoe wordt al gezet op 1 juli 2017. Vanaf dat moment heeft een 22-jarige werknemer recht op het volledige wettelijk minimumloon. Ter illustratie: op 1 januari 2017 is dit nog €1318,86 per maand. Dit is dus een flinke stijging die werkgevers extra kosten bezorgt.

Hoe kom ik er dan voor in aanmerking?
Dat is natuurlijk de spannende vraag. De toetsing van het wettelijk minimumloon vindt op jaarbasis plaats op basis van het verdiende SV-loon per gewerkt uur. Als werkgever kom je ervoor in aanmerking als een werknemer binnen de bandbreedte van 100% – 125% van het wettelijk minimumloon verdient en minimaal 1248 verloonde uren heeft gewerkt bij u als werkgever.

In 2018 pas? Jazeker, want de toekenning wordt automatisch door de Belastingdienst bepaald na afloop van het kalenderjaar op basis van de loonaangiften die ingediend zijn. Uiterlijk 1 augustus 2018 stuurt de Belastingdienst een beschikking aan de werkgevers die hiervoor in aanmerking komen en uiterlijk 12 september 2018 moeten de bedragen feitelijk overgemaakt zijn.

Waar moet ik precies op letten om hiervoor in aanmerking te komen?
Vooral de uren zijn erg van belang. Een werknemer die minder dan 1248 gewerkt heeft voor dezelfde werkgever in één jaar, komt er sowieso niet voor in aanmerking. Dit brengt al de eerste praktische problemen met zich mee, want werkgevers van oproepkrachten, vakantiewerkers etc. komen er per definitie niet voor in aanmerking. In feite moet een werknemer al minimaal 7,2 fulltime maanden en 8 fulltime 4-weken periodes (op basis van 40 uur per week) werken om aan de benodigde uren te komen. Bij werknemers met minder werkuren per week (parttime medewerkers of werknemers met een kortere fulltime werkweek dan 40 uur) kan dit al snel oplopen naar veel meer tijdvakken.

Omdat het op jaarbasis berekend wordt, is het dus ook van belang om te kijken wat er gebeurt met die 22-jarige werknemers die pas vanaf 1 juli 2017 het volledige wettelijk minimumloon gaan verdienen. Tot die tijd zouden ze namelijk een lager inkomen hebben, waardoor ze per saldo niet aan het benodigde wettelijk minimumloon per uur zouden voldoen (op jaarbasis gemeten). Dit zijn van die zogenoemde ‘addertjes onder het gras’ waar goed op gelet moet worden.

Een tweede addertje is inhoudingen op het loon die ervoor zorgen dat een werknemer onder het wettelijk minimumloon per uur komt. Stel dat u pensioenpremie inhoudt op de loonstrook bij de werknemer, dan zou het best kunnen dat hierdoor de werknemer onder de benodigde grondslag uitkomt en de werkgever de LIV misloopt. Dat zou natuurlijk erg jammer zijn.

Een paar tips om hiermee om te gaan:
Overweeg om op voorhand uit te rekenen of een werknemer in de buurt komt van het wettelijk minimumloon. Kijk daarnaast of door middel van kleine loonsverhogingen er een mogelijkheid is om toch voor de LIV in aanmerking te komen.

  1. Overweeg (in goed overleg met de werknemer) om tijdelijk geen pensioenpremie in te houden of om tijdelijk de pensioenpremie te compenseren als dit opweegt tegen het gemis aan LIV.
  2. Overweeg om eind van het jaar een eventuele compensatie te geven als blijkt dat u de LIV net misloopt en als dit opweegt tegen de hoeveelheid LIV die u mogelijk zou kunnen ontvangen.
  3. Overweeg eveneens om met werknemers die wellicht net boven de 125% van het wettelijk minimumloon komen een andere manier van beloning af te spreken. Stel dat u jaarlijks een bonus van €1000,- bruto geeft en hiermee komt u net boven de grens van 125% van het wettelijk minimumloon, dan kan het verstandig zijn om bijvoorbeeld een deel om te zetten in een Werkkostenvergoeding.

Mocht u volgend jaar vragen hebben hoe hiermee om te gaan, dan kunt u uiteraard een van onze specialisten raadplegen.

En verder nog?
Jaarlijkse wijzigingen in wet- en regelgeving zijn heel gebruikelijk in Nederland. U als nieuwsbrieflezer bent ook gewend aan een soort update nieuwsbrief van ons eind van het jaar. Behalve de grote wijzigingen van Wet Tegemoetkoming Loondomein, verandert er nog meer. Maar de meeste wijzigingen hebben weinig impact. De zorgverzekeringspremie stijgt weer een beetje, de premies veranderen weer een beetje, de zorgtoeslag verandert weer een beetje, etc. etc. Wilt u meer weten of deze wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons: we staan u graag te woord.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief