Eerder heeft u kunnen lezen welke (on)mogelijkheden de LIV met zich meebrengt, maar tot op heden hebben wij ons nog niet durven wagen aan de (on)mogelijkheden die het Minimum Jeugdloonvoordeel biedt. De definitieve uitwerking van deze regeling is nog niet helemaal bekend, maar we willen u toch alvast een introductie geven van wat deze regeling mogelijk gaat brengen vanaf 2018.

Als de regeling pas vanaf 2018 merkbaar wordt en nu nog niet helemaal uitgewerkt is, waarom dan nu al een artikel?

Deze vraag intrigeert ons altijd bij het opstellen van een dergelijk artikel en voordat we verder gaan willen we dit eerst nader toelichten. Veel van de regelingen die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd hebben een vorm van terugwerkende kracht die op dit moment in gaat. Zo ook met het Minimum Jeugdloonvoordeel. De eerste uitkeringen vinden plaats in het jaar 2018, maar dan wel over een grondslagberekening die plaatsvindt over het jaar 2017 en het bijzondere in deze regeling is dat de leeftijd van de werknemer in het jaar 2016 van belang is of de werkgever in aanmerking komt voor het voordeel ja of nee. Wij proberen dit in leesbare taal voor u uiteen te zetten.

Allereerst zetten we voor u een aantal voorwaarden op een rij:

 • De regeling is bedoeld voor werkgevers (net als de LIV) met werknemers indienst tussen de 18 en 21 jaar.
 • Peildatum van de leeftijdsgrens is 18 t/m 21 jaar op 31 december 2016
  • Iemand die 18 wordt in 2017 of 22 jaar is in 2016 valt buiten de boot
 • Alle uren in 2017 tellen mee (in tegenstelling tot het LIV waar een minimum van 1248 gewerkte uren van toepassing is)
 • Gemiddeld uurloon in 2017 binnen bandbreedte (zie nadere toelichting verderop artikel 3.3)
 • Peildatum gemiddeld uurloon is 1 juli van het betreffende kalenderjaar (op dit moment nog niet bekend)
 • Jaarloon gedeeld door verloonde uren
 • BBL uitgezonderd? (zoals het lijkt niet)
 • BBL mag wellicht onder voorwaarden lagere minimumlonen uitbetalen (hangt af van algemene maatregel van bestuur, toevoeging artikel 8 lid 4 aan WML)
 • Automatische uitbetaling in 2018 en 2019 over het voorgaande jaar (zelfde manier als de LIV)

Wij hebben in onderstaande tabel geprobeerd om de voorlopige uitwerking wat schematischer weer te geven:

Tabel bandbreedte jeugdloon voordeel 2017 – 2020
Tabel 1 (in geval geen BBL uitzondering) 2018 over 2017
% min loon maximum compensatie
leeftijd op 31-12-2016 meer dan minder dan per uur per jaar
18 47,50% 55,00% € 0,18 € 374,40
19 55,00% 70,00% € 0,23 € 478,40
20 70,00% 85,00% € 0,83 € 1.726,40
21 85,00% 100,00% € 1,28 € 2.662,40
Tabel 1 (in geval geen BBL uitzondering) 2019 over 2018
% min loon maximum compensatie
leeftijd op 31-12-2016 meer dan minder dan per uur per jaar
18 47,50% 55,00% € 0,12 € 249,60
19 55,00% 70,00% € 0,15 € 312,00
20 70,00% 85,00% € 0,55 € 1.144,00
21 85,00% 100,00% € 0,85 € 1.768,00
Tabel 2 (in geval wel BBL uitzondering) 2018 over 2017
% min loon maximum compensatie
leeftijd op 31-12-2016 meer dan minder dan per uur per jaar
18 47,50% 55,00% € 0,23 € 478,40
19 55,00% 70,00% € 0,28 € 582,40
20 70,00% 85,00% € 1,02 € 2.121,60
21 85,00% 100,00% € 1,58 € 3.286,40
Tabel 2 (in geval wel BBL uitzondering) 2019 over 2018
% min loon maximum compensatie
leeftijd op 31-12-2016 meer dan minder dan per uur per jaar
18 47,50% 55,00% € 0,15 € 312,00
19 55,00% 70,00% € 0,19 € 395,20
20 70,00% 85,00% € 0,68 € 1.414,40
21 85,00% 100,00% € 1,05 € 2.184,00

 

In ons artikel over de verhoging van het minimumloon voor 18 t/m 22 jarigen is te zien wat de consequenties zijn in geld voor de werkgevers.

Bijzonderheden en aandachtspunten jeugdloon voordeel:

Zoals u heeft kunnen lezen, is er een bandbreedte van het uurloon en een leeftijdsgrens van belang om te bepalen of er sprake is van het jeugdloon voordeel. Een van de verwarrende punten wat ons betreft is de definitie van het benodigde uurloon. Strikt genomen heeft de werkgever, voor een werknemer die op 31 december 2016 de leeftijd van 18 jaar had, recht op het jeugdloon voordeel, maar dan moet die werknemer gemiddeld gezien in het jaar 2017 minimaal 47,5% van het wettelijk minimumloon (peildatum 1 juli 2017) hebben verdiend in het jaar 2017. Aangezien een werkgever pas vanaf 1 juli 2017 verplicht is om dit loon aan de werknemer uit te betalen, kan het dus best zijn dat een werknemer over een heel kalenderjaar gemeten minder dan 47,5% van het minimumloon verdiend heeft en de werkgever het jeugdloon voordeel misloopt, ongeacht het feit dat de werkgever wel meer loon is gaan betalen vanaf 1 juli 2017.

Dit probleem kan ook ontstaan bij werknemers die op 31 december 2016 de leeftijd van 22 jaar hebben bereikt. Deze groep werknemers heeft met ingang van 1 juli 2017 recht op 100% van het wettelijk minimumloon, maar komt niet in aanmerking voor het jeugdloon voordeel en ook niet in aanmerking voor het LIV, omdat de werknemer over het jaar gemeten minder dan 100% van het wettelijk minimumloon verdiend heeft.

Bovenstaande twee voorbeelden verdienen dan ook extra aandacht en het kan zeer nuttig zijn om de werknemers die momenteel onder de 23 jaar zijn even onder een vergrootglas te houden, zodat er beoordeeld kan worden of de werkgever wel of niet in aanmerking komt voor het jeugdloon voordeel of het LIV.

Mocht blijken dat de werknemer op een paar tientjes na te weinig heeft verdiend over het jaar 2017 om de werkgever in aanmerking te laten komen voor een loonvoordeel, dan kan het de moeite waard zijn om een eenmalige compensatie uit te betalen aan de werknemer die ervoor zorgt dat de werkgever toch aan de voorwaarden voldoet.

Zoals u kunt zien in het rijtje met voorwaarden, is nog niet alles even duidelijk op dit moment.
Binnenkort hopen wij meer informatie te publiceren over dit onderwerp. Houdt u onze website alstublieft goed in de gaten!

 

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief