Zoals eerder aangegeven in ons artikel van december 2016, wordt per 1 januari 2018 het huidige systeem van premiekortingsregelingen aangepast door de Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) in een LoonKostenVoordeel (LKV).

Het loonkostenvoordeel kent een aantal bijzondere wijzigingen ten opzichte van de huidige systematiek. De toekenning geschied nagenoeg geheel automatisch op basis van een kenmerk dat toegevoegd moet worden in de loonaangifte, de verloonde uren worden eveneens uit de loonaangifte gehaald en de toekenning wordt door de Belastingdienst automatisch uitgevoerd na afloop van het kalenderjaar.

Bij dit laatste punt zit tevens de grootste bottleneck, namelijk het liquiditeitsverschil met de oude regeling. In het verleden mocht de korting direct toegepast worden in de loonaangifte en verrekend worden met de afdracht loonheffingen. Het loonkostenvoordeel vanaf 2018, wordt toegekend en uitbetaald rond september 2019! Daarnaast worden de bedragen per jaar bijgesteld naar beneden ( van maximaal €7000,- per jaar naar maximaal €6000,- per jaar) en wordt de toekenning €3,05 per uur wat betekent dat het maximale bedrag pas bij gemiddeld 37,83 uur per week bereikt wordt  (in het verleden was het maximale bedrag al bereikt bij een 36 urige werkweek).

Geen terugwerkende kracht voor LKV!

In tegenstelling tot de huidige systematiek van premiekortingen, is er geen terugwerkende kracht mogelijkheid voor het LKV. Dit betekent dat wanneer het peilmoment voorbij is (circa maart 2019 over kalenderjaar 2018) er geen correcties meer ingediend kunnen worden om alsnog in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel. De huidige regeling van premiekortingen konden tot maximaal 5 jaar terug alsnog aangevraagd worden indien de werkgever hiervoor in aanmerking kwam. Het is dus nog belangrijker om tijdig uitvraag te doen bij een werknemer om te bepalen of de werkgever in aanmerking komt voor het loonkostenvoordeel. De doelgroepverklaring van het UWV is hierbij nog steeds bepalend.

No-Risk polis?

Momenteel kunnen werkgevers gecompenseerd worden voor zieke werknemers, als ze iemand indienst nemen die op dit moment 63 jaar of ouder en meer dan een jaar werkloos is. Vanaf 2018 zal deze regeling ook verruimd worden naar 56 jaar of ouder en meer dan een jaar werkloos. Dit zou betekenen dat het heel aantrekkelijk wordt om een oudere langdurig werkloze werknemer aan te nemen vanwege het feit dat er een loonkostenvoordeel is (circa €18.000,- over 3 jaar) en het UWV die maximaal 5 jaar het loon tijdens ziekte compenseert (ook van kortere periodes).

Heeft u alles nog scherp? Onze specialisten helpen u graag een helder licht te schijnen op bovenstaande veranderingen.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief