Op deze actuele pagina vindt u de laatste informatie over de gevolgen van het Coronavirus op uw en onze werkzaamheden.

Maatregelen

Het kabinet heeft een nieuw pakket aan maatregelen voor banen en economie bekendgemaakt. Wij hebben alle maatregelen voor u op een rijtje gezet.

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan (waarschijnlijk) vanaf heden bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Meer informatie (en rekentool) omtrent de NOW-regeling.

2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden (ingaande op 01-03-2020 met terugwerkende kracht), via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. U vraagt deze ondersteuning aan op de website van de gemeente waar u woont. Dit is nu mogelijk. Hier kunt u controleren of u in aanmerking komt voor de Tozo overbruggingsregeling.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Alle ondernemers krijgen komende drie maanden uitstel om belasting te betalen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald. Daarnaast wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar vrijwel 0%. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Om de liquiditeit van ondernemingen te bevorderen, heeft het kabinet de regeling GO verruimd tot €150 miljoen per onderneming. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Om gebruik te maken van de regeling meld u zich bij uw eigen bank.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet is nog in overleg over maatregelen die de cultuursector steunen.

8. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. U kunt deze tegemoetkoming hier aanvragen.

9. 30%-regel premiedifferentiatie geldt tijdelijk niet in bepaalde sectoren

Werkgevers moesten met terugwerkende kracht de hoge WW-premie toepassen voor vaste werknemers die in een jaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling (het herzien van de hoge WW-premie) is voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort.

10. Uitstel administratie schriftelijke arbeidsovereenkomst

Wegens de nieuwe premiedifferentiatie (per 01-2020), moest men de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vastleggen in de administratie. In december heeft de minister werkgevers tot 1 april 2020 de tijd gegeven. Wegens het Coronavirus wordt dit verlengd tot 1 juli 2020.

11. Verhoging vrije ruimte

De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is verhoogd in 2020 van 1,7% naar 3%.

Deze pagina wordt actief bijgehouden met de laatste ontwikkelingen die voor u als ondernemer nuttig zijn ten gevolge van het Coronavirus, en is voor het laatst geüpdatet op: 02-07-2020 om 11:55.

Belangrijke Nieuwsberichten

Veelgestelde Vragen

In principe worden er op dit moment geen afspraken binnen of buiten de deur gemaakt door/met werknemers van het CBBS.

Ja, consultancy zal echter zoveel mogelijk op afstand uitgevoerd worden door middel van teamviewer of via de beheers mogelijkheden die CBBS tot haar beschikking heeft.

Jazeker. Op dit moment wel, maar mogelijk werkt uw contactpersoon thuis. Hij/zij kan uw mailtjes wel (op afstand) ontvangen, u kunt via de mail eventueel een terugbelverzoek aanvragen.

Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen voor u. Indien u met spoed iets nodig heeft, stuur dan een e-mail naar het bij u bekende e-mailadres.

De oude regeling is stopgezet en er is op dit moment een nieuwe regeling in de maak. Meer informatie is hier te lezen.

De NOW is ook van toepassing op oproepkrachten en flexwerkers, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

De NOW is alleen van toepassing op DGA’s indien zij over dat loon premies afdragen voor de werknemersverzekeringen. De meeste DGA’s zijn niet verplicht verzekerd, hebben daarom geen SV-loon en komen dus niet in aanmerking voor de NOW.

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten van uitzendkrachten, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Wij hebben een berekeningstool geplaatst waarmee u een indicatie kunt berekenen van de compensatie als u op 4 wekenbasis de salarissen uitbetaalt.

Er is een speciale verruiming mogelijkheid voor de Borgstelling MKB kredieten waar u mogelijk een beroep op kunt doen. Kijk op de website van het RVO voor meer informatie hierover.

U kunt een verzoek sturen naar de Belastingdienst waarin u aangeeft dat u betalingsproblemen heeft. De Belastingdienst zal u dan geen boetes en naheffingsaanslagen opleggen. Klik op deze link om naar de website van de Belastingdienst te gaan voor meer informatie

Declaratie

U hoeft achteraf geen reiskosten te vergoeden als de werknemer niet gereisd heeft.

Vaste vergoeding

U mag de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken waarin uw werknemer afwezig is. Als u langdurige afwezigheid van uw werknemer verwacht, mag u de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. U mag de reiskostenvergoeding daarna pas weer betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer gaat werken. U mag de vaste reiskostenvergoeding ook voorlopig stopzetten.

Een werknemer heeft het recht op verzoek bij de werkgever, maar de werkgever is niet verplicht aan dit verzoek te voldoen. Echter spoort de overheid nu expliciet aan om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken.

Uw oproepkrachten hebben recht op loondoorbetaling als u tijdelijk geen werk heeft. Hoeveel loon en hoe lang u moet doorbetalen, hangt af van het oproepcontract. U kunt loondoorbetaling bij geen werk tijdelijk uitsluiten. Dit kan maximaal 6 maanden (in uw cao kan een langere uitsluitingsperiode staan). Als een oproepkracht langer dan 6 maanden werkzaam is geweest, kan deze werknemer loon claimen op basis van de gemiddelde uren in de afgelopen 3 maanden.

Een werkgever mag de werknemer ‘binnen redelijke grenzen’ vragen om andere werkzaamheden te verrichten. Zo kan bijvoorbeeld een loonspecialist gevraagd worden om de telefoon op te nemen achter de balie.