Werkkostenregeling (WKR)

Uitnodiging CBBS cursusdagen 2015

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om de CBBS cursusdagen 2015 bij te wonen. In het jaar 2015 is er veel nieuwe wetgeving van kracht geworden. Naast de grote wijzigingen als de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die voor een deel per 1 juli 2015 al...

Vergoeding vakbondscontributie

In Nederland is in een aantal cao’s afgesproken dat werknemers een deel van de vakbondscontributie via de werkgever terug kunnen krijgen. Hoe werkt het en voor wie geldt deze regeling? De FNV vermeldt op haar website dat het ‘simpel’ werkt: vakbondsleden printen hun jaaropgave van de contributie...

Bent u WKR moe?

Heeft u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) al volledig ingepast in uw salarisadministratie? Wacht daar niet mee tot het einde van het jaar. Sorteer voor op een WKR-piek!  Per 1 januari 2015 werd de vernieuwde WKR ingevoerd. Wij waren benieuwd hoe het met de invoering staat en...

Werkkostenregeling definitief – nieuwe cursussen

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd. Vanaf dit moment is er geen keuze meer mogelijk tussen het oude regime en de nieuwe werkkostenregeling. De definitieve invoering heeft de volgende wijzigingen / vereenvoudigingen met zich meegebracht.   Vrije ruimte naar 1,2 procent Een verder...

Regering stil over toekomst werkkostenregeling

Het is al geruime tijd angstvallig stil omtrent de werkkostenregeling. Daarom heeft werkgeversvereniging AWVN de ministers onlangs opgeroepen snel knopen door te hakken. Uw onderneming moet voor de invoering van de WKR en de mogelijke aanpassing van de arbeidsvoorwaarden immers wel voldoende tijd hebben. De werkkostenregeling...