Ton van den Berge

Consultancy voor ondernemers

Hiaten in de loonadministratie? Schade door foutieve afdrachten? Of advies nodig bij het inrichten en uitvoeren van een nieuwe salarisadministratie? Onze consultants zetten hun expertise en inhoudelijke kennis van specifieke bedrijfstakken en cao’s graag in om het complexe vraagstuk voor u op te lossen.

Dat doen we voor bedrijven die onafhankelijk inzicht en advies nodig hebben. Maar ook ondersteunen wij juridisch adviesbureaus en rechtsbijstandverzekeraars.

Anko Vooijs

Onze consultants geven ondernemers onafhankelijk advies over:

 • Het toepassen en naleven van cao afspraken
 • Het toepassen en naleven van afwijkende afspraken
 • Het inrichten van de salarisadministratie
 • Het narekenen van salarissen (steekproefsgewijs dan wel integraal)
 • Het afstemmen van arbeidsovereenkomst, werknemerskaart, loonadministratie en salarisstrook
 • Procedures rond invoer van gegevens, percentages en verbandcontroles
 • Controle op input (variabelen) en output (journaalposten, loonstroken)
 • Controle op afdrachten van bijv. loonkosten en pensioenaangifte
 • Controle op speciale regelingen zoals premie- en afdrachtskortingen
 • Controle op speciale regelingen sectorpremie kort/lang dienstverband

Consultancy voor rechtsbijstandverzekeraars

Een geschil tussen klant en werkgever? Onduidelijkheden binnen de cao? Ook voor rechtsbijstandverzekeraars zijn onze consultants de juiste gesprekspartner.

We helpen graag bij:

 • de eindafrekening van het salaris op basis van CAO-afspraken bij vertrek
 • de eindafrekening van het salaris op basis van de vaststellingsovereenkomst
 • het correct berekenen van de vertrekpremie
 • het toepassen van de regelgeving om vertrekpremie vast te stellen

Daarnaast zorgen we voor:

 • afrekening van verlofdagen
 • toepassing CAO-regelingen bij dienstverband
 • toepassing van salarisschalen, toeslagen bij overwerk of afwijkende werktijden
 • toepassing secundaire arbeidsvoorwaarden, contractueel, wettelijk door CAO voorgeschreven
 • controle op toepassing tijd-voor-tijd regelingen
 • controle op toepassing ‘cafetariamodellen’; controle op uitruilwaarde.

Incidenteel advies nodig?

Onze klanten kunnen bij al onze diensten rekenen op gratis ondersteuning door onze helpdesk. Maakt u geen gebruik van van onze diensten? Ook dan staan onze experts van de helpdesk voor u klaar.

Aantrekkelijk consultancy tarief

Heeft u incidenteel vragen over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten, cao’s, ontslagprocedures of personeelsreglementen? Maak dan gebruik van onze Helpdesk Service.
U sluit al een abonnement op onze Helpdesk af voor slechts € 250. U kunt te allen tijde met al uw vragen terecht bij een van onze consultants.

Na een jaar stellen we het definitieve tarief vast. Het defitieve consultancy tarief is afhankelijk van het aantal uur dat u gebruik heeft gemaakt van onze helpdesk. Al naar gelang u meer of minder uren heeft afgenomen, kan het bedrag met maximaal 25% worden verlaagd of verhoogd.

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief