U kunt bij ons terecht voor consultancy en advies in geval van complexe loonvraagstukken en voor interim ondersteuning bij uw salarisadministratie.

Voor ondernemers

Onze expertise en inhoudelijke kennis van specifieke bedrijfstakken en cao’s zetten we graag in bij advies over vraagstukken in het verlengde van loonadministratie. Bijvoorbeeld als u schade geleden lijkt te hebben door foutieve afdrachten of bij hiaten in de loonadministratie.

Dat doen we voor bedrijven die onafhankelijk inzicht nodig hebben, maar ook voor juridische adviesbureaus.

Onze interventie kan bestaan uit het doorlichten van een salaris- en loonadministratie of advies bij het inrichten en uitvoeren van een nieuwe salarisadministratie. We leveren deskundig personeel om het vraagstuk op te lossen.

Met onze quick scan richten we ons op:

 • Het toepassen en naleven van de CAO
 • Het toepassen van afwijkende afspraken
 • Het inrichten van de salarisadministratie
 • Het narekenen van salarissen (steekproefsgewijs dan wel integraal)
 • Het afstemmen van arbeidsovereenkomst, werknemerskaart, loonadministratie en salarisstrook
 • Procedures rond invoer van gegevens, percentages, en verbandcontroles
 • Controle op input (variabelen) en output (journaalposten, loonstroken)
 • Controle op afdrachten van bijv. loonkosten en pensioenaangifte
 • Controle op speciale regelingen zoals premie- en afdrachtskortingen
 • Controle op speciale regelingen Sectorpremie kort/lang dienstverband

Voor rechtsbijstandverzekeraars

Ook voor rechtsbijstandverzekeraars zijn we de juiste gesprekspartner. Bijvoorbeeld als er een geschil is ontstaan tussen hun klant en werkgever of bij onduidelijkheid over regelingen binnen de cao.

We helpen graag bij:

 • de eindafrekening van het salaris op basis van CAO-afspraken bij vertrek
 • de eindafrekening van het salaris op basis van de vaststellingsovereenkomst
 • het correct berekenen van de vertrekpremie
 • het toepassen van de regelgeving om vertrekpremie vast te stellen

Daarnaast zorgen we voor:

 • afrekening van verlofdagen
 • toepassing CAO-regelingen bij dienstverband
 • toepassing van salarisschalen, toeslagen bij overwerk of afwijkende werktijden
 • toepassing secundaire arbeidsvoorwaarden, contractueel, wettelijk door CAO voorgeschreven
 • controle op toepassing tijd-voor-tijd regelingen
 • controle op toepassing ‘cafetariamodellen’; controle op uitruilwaarde.

Helpdesk service

Onze klanten kunnen bij al onze diensten rekenen op gratis ondersteuning door de helpdesk. Tegelijk bieden we onze expertise ook aan ondernemers die geen gebruik maken van onze services, maar die wel vragen hebben over bijv. verloning en CAO.

Dus loopt u vast, heeft u een dringende vraag die in het verlengde ligt van de loonadministratie, maar heeft u niemand om die vraag aan te stellen? Maak dan gebruik van onze helpdesk service. Zo kunt u altijd en direct gebruik maken van onze kennis tegen een heel aantrekkelijk tarief.

Vanaf €250 per jaar

Bent u geen klant, maar heeft u wel behoefte aan gedegen kennis en advies? Dan sluit u al voor €250 per jaar een abonnement op onze helpdesk af. Dat geeft u het recht om al uw vragen over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en –overeenkomsten, cao, maar ook over ontslagzaken en personeelsreglementen aan ons te stellen. Onze professionals rusten niet tot uw vraag volledig beantwoord is.

Na ieder jaar stellen we dan het definitieve tarief vast. Dit is afhankelijk van het aantal uren dat u gebruik heeft gemaakt van onze helpdesk. Al naar gelang u meer of minder uren heeft afgenomen, kan het bedrag met maximaal 25% worden verhoogd of verlaagd.

Wij staan voor u klaar

Wij ondersteunen u graag bij vragen en nuttige informatie voor het gebruik van onze service.

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief